Zrozumieć przeszłość to seria podręczników z historii przeznaczona dla uczniów szkół średnich, którzy przymierzają się do zdania egzaminu maturalnego z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Każda z części opisuje wydarzenia dotyczące innego okresu historycznego, które ułożone są w sposób chronologiczny. Jakie informacje zawarte są w pierwszej części tej serii podręczników?

O czym mówi pierwszy podręcznik z serii?

Zrozumieć przeszłość 1 to książka przeznaczona dla klas pierwszych szkół średnich. Uczeń znajdzie w nich informację o najstarszych czasach w historii ludzkości. Opisane są tam pierwsze cywilizacje i ich osiągnięcia. Opowieść zaczyna się od czasów prehistorycznych, a następnie przechodzi do opisu cywilizacji mezopotamskiej, egipskiej oraz innych cywilizacji Bliskiego Wschodu. Uwaga poświęcona została również rozwiniętym cywilizacjom Chin i Indii.

Drugi dział podręcznika skupia się na osiągnięciach i historii Starożytnej Grecji. Uczniowie poznają wydarzenia, które ukształtowały tą cywilizację oraz zaznajomią się z jej osiągnięciami kulturowymi. Osobny dział poświęcony jest Aleksandrowi Wielkiemu i jego podbojom.

zrozumieć przeszłość

Dział trzeci przenosi czytelnika do okresu panowania Imperium Rzymskiego. Dowiedzą się oni o początkach tej cywilizacji, kulturze Antycznego Rzymu, początkach chrześcijaństwa oraz o ostatecznym upadku tego Imperium.

Dalsze rozdziały podręcznika Zrozumieć przeszłość 1 skupiają się na czasach średniowiecznych. Opisane są tam najważniejsze wydarzenia, poczynając od czasów wczesnego średniowiecza, poprzez wieki XI-XIV, aż do schyłku tego okresu historycznego. 

Podręcznik i karty pracy

Podręcznik Zrozumieć przeszłość realizuje obecną podstawę programową. Jego struktura ułatwia przyswajanie zwartych w nim treści i naukę do sprawdzianów, a także, docelowo, do egzaminu maturalnego z historii. Liczne ilustracje uatrakcyjniają zawartość podręcznika i sprawiają, że jest on łatwiejszy w odbiorze. Stanowi on znakomitą pomoc zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Do książki można dokupić także karty pracy, które pomogą utrwalić zdobytą wiedzę, dzięki obecnym w nich zadaniom.