Każdy, kto marzy o karierze naukowej, powinien już w czasie studiów zainteresować się możliwością publikacji swoich prac na łamach różnych czasopism naukowych. W późniejszym etapie kariery młodego naukowca, pisanie artykułów staje się koniecznością.

Już przed otwarciem przewodu doktorskiego, student zobowiązany się do opublikowania określonej ilości artykułów własnego autorstwa na łamach jednego z czasopism, które znajdują się w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czym są czasopisma medyczne?

Czasopisma medyczne stanowią jedną z kategorii czasopism naukowych. Treść artykułów tego typu czasopism odnosi się do zagadnień z dziedziny medycyny i nauki o zdrowiu. Niektóre czasopisma medyczne skupiają się wyłącznie na publikacjach dotyczących poszczególnych gałęzi medycyny, takich jak kardiologia czy neurologia.

Do kogo skierowane są czasopisma medyczne i kto może publikować w nich swoje prace?

Głównymi odbiorcami treści artykułów zamieszanych w czasopismach medycznych są lekarze, studenci medycyny, stomatologii oraz nauk o zdrowiu. Wiele wydawnictw oferuje także czasopisma medyczne skierowane do pielęgniarek i położnych. Artykuły naukowe w czasopismach medycznych może publikować każdy, kto posiada do tego odpowiednią wiedzę i kwalifikacje.