Troska o poprawność językową dotyczy nie tylko nauczycieli, pisarzy, dziennikarzy czy innych ludzi pióra. Mowa ojczysta stanowi wspólną wartość całego narodu. Warto więc mieć do niej należny szacunek. Można go okazywać najprościej, poprzez prawidłowy sposób wysławiania się.

To istotne szczególnie wtedy, kiedy mieszka się na stałe za granicą. W rozwoju kompetencji językowych pomóc mogą przede wszystkim słowniki. Które z nich powinny znajdować się w każdym polskim domu?

Słownictwo i ortografia

W pierwszej kolejności należy się zaopatrzyć w „Słownik języka polskiego”. Poeci tacy jak Mickiewicz czy Leśmian czytywali odpowiednio starsze jego wydania jak powieści. Warto brać z nich przykład. Regularne zaglądanie do tej publikacji, to doskonały sposób na to, aby znacznie poszerzyć zasób słownictwa.

„Słownik ortograficzny” to kolejna pozycja obowiązkowa, która powinna zajmować szczególne miejsce w domowej biblioteczce. Warto pamiętać, że poza zbiorem haseł słownik ten zawiera szczegółowe objaśnienie reguł, rządzących polską pisownią. Dzięki temu stanowi nieodzowne wsparcie w zrozumieniu skomplikowanych zasad ortografii.

Walki z błędami ciąg dalszy

Godnym polecenia jest „Słownik poprawnej polszczyzny”. Omawia on najczęściej popełniane pomyłki różnego rodzaju, np. gramatyczne czy dotyczące odmiany. Nawet już po pobieżnym przejrzeniu go można zyskać satysfakcję z wyłapywania błędów, popełnianych powszechnie przez osoby publiczne. Np. przez polskich polityków.