Kosmetologia jest często postrzegana jako kierunek mało wymagający, do którego nie jest potrzebne przygotowanie teoretyczne. Nie jest to jednak prawdą, gdyż studenci kosmetologii potrzebują  wiedzy z bardzo szerokiego spektrum dziedzin, począwszy od biologii i chemii, przez elementy medycyny, a nawet podstawy matematyki i fizyki. Potrzebne są im w związku z tym odpowiednie książki do kosmetologii.

Jaką wiedzę można znaleźć w tych książkach?

Zakres tematów, z którymi musi zapoznać się student kosmetologii, jest naprawdę obszerny. Nie istnieje jedna książka, która kompleksowo obejmowałaby wszystkie wymienione wcześniej tematy. Student tego kierunku musi w czasie nauki korzystać z wielu zasobów, by posiąść odpowiednią wiedzę. Pod terminem „kosmetologia książki” znaleźć można zatem pozycje literaturowe przede wszystkim z zakresu biologii, chemii i medycyny, gdyż to one stanowią trzon toku studiów. Nie obędzie się jednak bez podręczników w przystępny sposób przekazujących wiadomości z zakresu fizyki czy matematyki, które stanowią teoretyczną podstawę wielu omawianych zagadnień.

Jak zaopatrzyć się w odpowiednią literaturę?

Książki kosmetologiczne są sprzedawane w wielu miejscach. Najprościej jest zaopatrzyć się w nie za pośrednictwem internetu, jednak nie jest to jedyna możliwość. Inną opcją jest rozejrzenie się w antykwariatach, zwłaszcza gdy poszukiwany tytuł jest starszej daty. Nowoczesne podręczniki, redagowane przez grona naukowe liczące wielu znanych członków, dostępne są również w księgarniach naukowych PWN.