Pierwsza część serii dotycząca pojęcia hydroizolacji to książka nowoczesne hydroizolacje budynków. Termin hydroizolacja odnosi się do izolacji wodochronnej przeprowadzanej w podziemnych partiach budynku. Cechuje się ciągłością i szczelnością, dzięki czemu skutecznie chroni przed wilgocią i parą wodną, które mają destrukcyjny wpływ na budynek. Hydroizolacja stanowi istotny temat i element prac we współczesnym budownictwie.

Na czym polegają hydroizolacje budynku?

Książka przedstawia dostępne sposoby ochrony budynków przed wodą i wilgocią, stosowane w części podziemnej konstrukcji. Popularnym rozwiązaniem hydroizolacji jest zabezpieczanie powierzchni budynku przy użyciu betonu cechującym się odpowiednim stopniem wodoszczelności. Na wybór konkretnego rozwiązania decydujący wpływ mają jednak czynniki gruntowo-wodne panujące w miejscu posadowienia budynku.

Książka nowoczesne hydroizolacje budynków – informacje praktyczne

książka nowoczesne hydroizolacje budynków

Autorka w swojej publikacji wskazuje na innowacyjne metody przeciwdziałania dostępowi wody i wilgoci, zwłaszcza w punktach newralgicznych. Oprócz tego wskazuje na następujące po sobie etapy prac i związane z nimi warunki odbioru. Co więcej, autorka analizuje szczegółowo rodzaje materiałów hydroizolacyjnych, które znajdują zastosowanie we współczesnym budownictwie. Ze względu na zawarte w publikacji informacje polecana jest szczególnie studentom oraz pracownikom naukowym, a także osobom związanym z budownictwem w pokrewnych dziedzinach, w tym: projektantom czy inwestorom.