Skupienie uwagi najmłodszych uczniów na jednej czynności często bywa niezwykle trudnym zadaniem. Z pomocą wychowawcy przychodzą wszelkiego rodzaju pomoce dydaktyczne, mające na celu zajęcie umysłu niecierpliwego odkrywcy w sposób dla niego ciekawy a przy tym wartościowy z punktu widzenia nauki i rozwoju.

Wymyślanie przez obserwowanie

Na wczesnym etapie nauki bardzo ważne jest zachęcenie uczniów do podejmowania prób samodzielnego i kreatywnego myślenia. Umysł, który potrafi analizować i łączyć fakty, to niezwykle cenny instrument. Doskonałą pomoc w rozwijaniu tych umiejętności będą stanowić historyjki obrazkowe. Takie historyjki, prezentowane na kilku osobnych planszach, dają niezwykle szerokie pole do popisu naszym podopiecznym. Nie tylko rozbudzają ich ciekawość, ale też determinują proces analitycznego myślenia, które jest niezwykle istotną zdobyczą dla każdego człowieka. Co więcej, dziecko ma możliwość stworzenia kilku wersji danej sytuacji oraz odniesienie jej do znanych już sobie doświadczeń.

Współpraca jako narzędzie

Historyjki obrazkowe (zobacz takie) kompletowane w grupie otwierają umysł dziecka na słuchanie opinii innych, liczenie się z nimi i szanowanie odmiennych od swoich poglądów. Wspólna praca wspiera budowanie więzi między uczniami już na najwcześniejszym etapie nauki, pozwala na wymianę spostrzeżeń, a także uczy sztuki kompromisu. Każdy z tych elementów jest niewątpliwie czynnikiem koniecznym do późniejszego prawidłowego funkcjonowania dziecka w społeczeństwie jako osoby dorosłej. No i oczywiście nie da się ukryć — tworzenie historyjek to ogromna frajda dla każdego.